Hovedstyremøte

    Det vil bli avholdt hovedstyremøte 03.02.22 kl 18:00 hvor regnskapet for 2021 vil bli gjennomgått.