Forebygging og oppfølging av mobbing, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep

    Trykk på lenken under for å se SIK sin handlingsplan for forebygging og oppfølging av mobbing, diskriminering, seksuell trakassering og overgrep

    Handlingsplan SIK mobbing diskriminering seksuell trakassering