Ledig rolle som Klubbkoordinator

  Er du eller noen du kjenner interessert i å gjøre en innsats som klubbkoordinator i SIK?

  Typiske oppgaver for klubbens koordinator:

  • Vedlikeholde og oppdatere klubbens medlemsregister
  • Fakturere og kreve inn medlemskontingenter i januar/februar hvert år.
  • Oppdatere laglister i håndball- og fotballavdelingen i forkant av sesongstart.
  • Søke om momskompensasjon til klubben og utføre pålagt klubbrapportering til Norges
   Idrettsforbund.
  • Sjekke klubbens mail og videresende informasjon/henvendelser til rette vedkommende.
  • Bestille pokaler og premier for avdelingene.
  • Sette opp hjemme og borte kamper
  • Påmeldinger til turnering /cuper

  Vervet innebærer i stor grad innebærer dugnadsinnsats, og flere av oppgavene utføres innen gitte frister. Arbeidsoppgavene kan bli endret i tråd med klubbens behov og etter dialog mellom klubb og klubbkoordinator.

  Du må være kyndig på data, punktlig og effektiv.    

  Spørsmål rettes til Kai Inge Holthe-Seim, mobil 99 11 33 06. Søknad sendes per mail innen 07.07.2023 til Sokndal IK v/styreleder Kai Inge Holthe-Seim, epost: kihs@dabb.no