SIK mottar penger til treningsrom

    SIK har mottatt kr 50 000,- til oppgradering av treningsrommet i hallen fra SR-bank stiftelsen. Dette er penger som kommer godt med, og som vil komme mange i bygda til gode.

    Stor takk rettes SR-bank stiftelsen!