SIK dag 2021 kjempesuksess

    SIK dagen i år var en kjempesuksess, ca 150 store og små møtte opp og 100 deltok på aktiviteter. Alle fikk boller og brus, og alle deltakere på fikk med seg hjem en fotball i premie.