Er du SIK’s nye klubbkoordinator?

  Klubbkoordinator, SIK

  Er du eller noen du kjenner interessert i å gjøre en innsats som klubbkoordinator i SIK?

  Klubbkoordinatoren har blant annet ansvar for fakturering av medlemskontingent, registrering av nye medlemmer, betjene klubbens mailkonto, sørge for påmelding av lag til seriespill og turneringer (fotball), oppsett av treningstider og hjemmekamper (fotball), publisering av informasjon i sosiale medier m.m. Klubbkoordinatoren møter på styremøter i fotballavdelingen, samt i hovedstyret.

   Årlig godtgjørelse vil fra og med 01.01.2019 utgjøre kr 20.000. Da nåværende klubbkoordinator er ansatt ut 2018, vil ny klubbkoordinator formelt være engasjert fra 01.01.2019, men med opplæring/overlapping ut 2018. Det presiseres at stillingen i stor grad må anses som frivillig arbeid for klubben (dugnad).

  Du må være kyndig på data, punktlig og effektiv.    

  Spørsmål om stillingen rettes til Ove Sørensen, mobil 45 28 81 86. Søknad sendes per mail innen 30.09.2018 til Sokndal IK v/styreleder Ove Sørensen, mailadresse: sokndal-ik@dabb.no.